Skip to main content

Job ID:

Job Category:

Location:

Job Type:

Date Posted:

Apply
Apply Now >>    
Job Title :
Specialist, Customer Contact Center
Job ID :
1803291
Category :
Business Operations
Location :
Hanoi City, Hanoi VN
Job Type :
Full Time
Posted On :
3-30-2018
Job Description :
Description

Introduction

Are you looking for unlimited opportunities to develop and succeed?  With work that challenges and makes a difference and a flexible and supportive environment, we can help our customers achieve their dreams and aspirations.

Duties and Responsibilities

Kiểm soát  Hỗ trợ công tác tuyển dụng đại lý, bán hàng khuyến mãi và các công việc hành chính văn phòng (Monitor and support agency recruitment, sell promotion gifts and other admin tasks)

 • Trực điện thoại tổng đài văn phòng (Be the receptionist)
 • Hỗ trợ công tác chuẩn bị các lớp MIT tại khu vực (Handle logistics for  MIT classes)
 • Bán hàng khuyến mãi và báo cáo bán hàng khuyến mãi (Handle promotion gifts selling)
 • Các công việc hành chính khác (Handle other admin tasks)

Kiểm soát và thực hiện và việc thu phí bảo hiểm, chi tiền bảo hiểm (Monitor & perform premium collection and disbursement task)

 • Thu phí bảo hiểm từ khách hàng, thu phí viên và đại lý (Collect premiums from clients, agents and collectors)
 • Yêu cầu, in và cấp phiếu thu tương ứng khi thu phí từ khách hàng (Request,  print and issue receipts to clients when collecting premiums accordingly)
 • Chi trả các khoản thanh toán cho khách hàng (Disburse money to client according to respective DNRs)
 • Kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ hồ sơ Đơn yêu cầu BH (Check the sufficiency and validity of application forms submitted)

Kiểm soát và hướng dẫn công việc hỗ trợ đội ngũ đại lý (Monitor & conduct agency support)

 • Giải đáp thắc mắc của đại lý liên quan đến quy định hành chính (Guide agents admin procedures)
 • In và phát phiếu thu cho đại lý (Request and Print receipts for agents)
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chính khác (Do other agency admin tasks)

Kiểm soát và thực hiện và việc trả lời điện thoại, tiếp khách hàng đến trực tiếp văn phòng (Monitor and receive calls from clients and welcome walk-in clients)

 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về hợp đồng và quy định hành chính liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (Reply clients’ inquiries about policy and admin procedures related to policy)
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục hành chính khi khách hàng yêu cầu (Guide clients to fulfill admin procedures according to clients’ requests)
 • Tư vấn khách hàng duy trì hợp đồng (Handle policy conservation)
 • Tiếp nhận khiếu nại khách hàng và phối hợp với nhân viên/bộ phận liên quan giải quyết khiếu nại (Receive complaints from clients and Coordinate with the staff in-charge of handling complaints to solve for clients)
 • Thực hiện các công việc liên quan đến khiếu nại từ Khách hàng Complaint handling)

Kiểm soát và thực hiện các cuộc gọi chủ động đến khách hàng (Handle outbound calls to clients)

 • Chúc mừng hợp đồng mới cấp (Welcome calls)
 • Thông báo kết quả bồi thường (Inform client of claim result)
 • Hợp đồng đã phân công lại đại lý phục vụ sau 2 tuần (Re-assigned policies after 2 weeks)
 • Kiểm tra ngẫu nhiên HĐ trước khi cấp theo yêu cầu của bộ phận thẩm định (Random check call to client before issuing policy)
 • Kiểm tra ngẫu nhiên KH tham gia HĐBH liên kết đầu tư/ liên kết chung trước khi cấp (random check call to client buying RPUL & UL products)
 • Liên hệ KH theo danh sách từ POS (Policy suspense, unsuccessful bank-transfer…)
 • Thực hiện liên hệ KH theo danh sách hàng quý của bộ phận Quan hệ Khách hàng (Quarterly mini-survey to clients as Customer Relationship Unit’s request).
 • Liên hệ với khách hàng hỏi thăm thông tin địa chỉ gửi thư và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục thay đổi (nếu có) trong trường hợp thư bị trả lại (Contact clients to ask clients’ address and guide client to address change request (if any) in case mails are returned)

Kiểm soát và  thực hiện kiểm tra trùng tên, nhập hợp đồng mới và thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm

(Monitor and check client’s potential name scan on Bridger, input new policy and process change when client requests as requirements)

 • Đối chiếu tên của những khách hàng với danh sách khủng bố hàng tuần (Weekly scan customer name with Terrorist list on Bridger system & report weekly)
 • Hỗ trợ nhập thông tin hợp đồng bảo hiểm mới, scan và email hồ sơ bảo hiểm cho bộ phận thẩm định (Input new policy information on system, scan & email application forms to NB team)
 • Thực hiện thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm  theo yêu cầu của khách hàng (Process policy changes when client requests as requirements)

Quản lý đội ngũ thu phí viên (Supervisor collector team management)

 • Giám sát công việc đội thu phí viên để đạt chỉ tiêu năng suất thu phí (Supervise collectors’ job performance in order to achieve targeted collection productivity)
 • Kiểm tra giám sát quản lý hóa đơn, phiếu thu, số phí tối đa cho phép thu đối với mỗi thu phí viên (Monitor invoices/receipts issued to collectors and cash limit assigned to collectors)
 • Giám sát việc tuyển dụng (khi phát sinh) & tổ chức huấn luyện đầu vào và định kỳ nhằm không ngừng nâng cao kỹ năng dịch vụ KH cho đội thu phí viên (Recruit (if any) and conduct orientation and regular training to improve customer service quality of collector team)

 

Kiểm soát và thực hiện việc huấn luyện/hướng dẫn cho các nhân viên mới và buổi họp chia sẻ thủ tục hành chính với bộ phận kinh doanh (Monitor and conduct training refreshment for new staff and have administration presentations to agency force)

 • Thực hiện huấn luyện cho các nhân viên mới (Provide training for new staff)
 • Thực hiện chương trình nâng cao nghiệp vụ cho các đồng nghiệp (Provide refresh training for all colleagues)
 • Thực hiện buổi họp chia sẻ với bộ phận kinh doanh (Conduct administration presentations for agency force)

Các công việc khác (Other tasks)

 • Yêu cầu và giao hóa đơn cho khách hàng khi có yêu cầu (Request and delivery issued invoice to Client when Client’s request)
 • Đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo quản tuyệt mật tại các khu vực phụ trách (Ensure client’s information is kept confidential at respective locations)
 • Tuân thủ các chính sách/ quy định của công ty (Ensure company policies/ regulatory/ requirements are followed at respective location)
 • Hỗ trợ thực hiện công việc của bộ phận khi cần (Support daily team tasks when necessary)
 • Hỗ trợ công việc khi đồng nghiệp nghỉ phép (Back up for Colleagues)
 • Đảm bảo hoàn tất công việc hàng ngày chính xác và kịp thời (Ensure to complete daily work exactly and timely)
 • Quản lý tài sản, cơ sở vật chất và chi tiêu của văn phòng (Control expenses within budget and manage office property)
 • Thực hiện các công việc theo sự chỉ định của cấp quản lý trực tiếp (Perform tasks when assigned by direct management)

Ghi chú khác:

Khi có sự thay đổi yêu cầu công việc cho nhân viên thì sẽ có sự thống nhất lại bảng mô tả công việc (In case of change in job assignment for BCS staff, the job description will be adjusted accordingly)


Location: Manulife Plaza, 75 Hoang Van Thai, Tan Phu ward, Dist. 7, HCMC

Qualifications

EDUCATION / TRAINING

 • University Degree

COMPETENCIES

 • Customer Orientation
 • Bias for action
 • Interpersonal sensitivity
 • Concern for order and quality
 • Leadership & Teamwork
 • Continuous Improvement Orientation
 • Flexibility
 • Development & Learning Orientation

EXPERIENCE

 • At least 3-5 working year in dealing with customers

COMPUTER PROFICIENCY

 • Typing skill, Word, Excel

KEY WORKING RELATIONSHIP

 • Internal: Agents / Colleague
 • External: Policy owners, Contractors, Suppliers

About Manulife

Manulife Financial Corporation is a leading international financial services group that helps people achieve their dreams and aspirations by putting customers' needs first and providing the right advice and solutions. We operate as John Hancock in the United States and Manulife elsewhere. We provide financial advice, insurance, as well as wealth and asset management solutions for individuals, groups and institutions. At the end of 2016, we had approximately 35,000 employees, 70,000 agents, and thousands of distribution partners, serving more than 22 million customers. At the end of 2016, we had $977 billion (US$728 billion) in assets under management and administration, and in the previous 12 months we made almost $26 billion in payments to our customers. 

Our principal operations are in Asia, Canada and the United States where we have served customers for more than 100 years. With our global headquarters in Toronto, Canada, we trade as 'MFC' on the Toronto, New York, and the Philippine stock exchanges and under '945' in Hong Kong.

Manulife is committed to supporting a culture of diversity and accessibility across the organization.   It is our priority to remove barriers to provide equal access to employment.  A Human Resources representative will consult with applicants contacted to participate at any stage of the recruitment process who request an accommodation. Information received regarding the accommodation needs of applicants will be addressed confidentially.

Category:
Business Operations
Apply Now >>    
Link for schema

Privacy

Any personal information you provide through this site will be privy only to Manulife for the purpose of evaluating your qualifications and experience. At all times, your personal information will be protected by the application of our Privacy Policy.